Schoorsteenvegen

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige laag (creosoot). Wanneer u de kachel stookt bereikt het al snel een temperatuur van 500 graden. De teerachtige laag bevat gassen. Deze gassen hebben een eigen brandbare temperatuur. Als deze temperatuur bereikt is kan door de vlam en zuurstof onder in de kachel een ontstekingsbron vormen en hierdoor kan een schoorsteenbrand ontstaan.

Daarnaast zijn er nogal wat vogels die graag nestelen in een schoorsteen. Dit verstopt de schoorsteen met brandgevaar tot gevolg. Heeft u het idee dat u een vogelnestje in de schoorsteen heeft? Wacht dan niet tot de volgende veegbeurt maar neem contact met ons op. Een vogelnest verwijderd niet met stoken, maar door tussenkomst van de schoorsteenveger.